Test av påmelding

Påmelding Årsmøte
Grunna Covid-19 restriksjoner, lyt me ha oversikt over kven som kjem. Dette for å kunna halde oss innanfor gjeldane reglar, og for å kunne hjelpe myndigheter med smitteposirng dersom det skulle bli naudsynt.