Medlemskap

Medlemskap 2017

Prisar for dei ulike medlemskapa:

Senior med spelerett: kr 1800,-.

Pensjonist med spelerett : kr 1200,-.

Junior/student med spelerett: kr 700,-.

Medlemskap utan spelerett: kr 700,-.

For alle medlemskap gjeld medlemskap i Tysnes Golfklubb, Norges Golfforbund og bladet Norsk Golf.

Dersom det er fleire i husstanden som er medlem, får ein kun eitt blad Norsk Golf, og medlemsprisen blir redusert med kr 300,- for nr 2,3 osv.

Til dei som ynskjer å melda seg inn i klubben, ta kontakt på tysnesgolf@online.no, eller på telf. 97 95 69 77

Kontonr. er 3525.11.14682

Styret for 2016 er:

Oddvin Flornes, Frode Kleppe, Sveinung Aarskog, Ole Rosvold og Jan Vaage

Vara: Atle Andersland

Leiar: Jan Vaage